ThanhChữ Việt: Thanh
Chữ Hán phồn thể:
Chữ Hán giản thể:
Ý nghĩa: Trong sạch

Sử dụng:Nội dung

Từ điển phổ thông

1. trong sạch (nước)
2. đời nhà Thanh
3. họ ThanhNội dung này chỉ hiển thị với thành viên. Bạn cần đăng nhập để xem. Đăng nhập »