Chữ Việt: Mục
Chữ Hán phồn thể:
Chữ Hán giản thể:
Ý nghĩa: Mắt, tầm mắt, nút, điểm

Sử dụng:Nội dungNội dung này chỉ hiển thị với thành viên. Bạn cần đăng nhập để xem. Đăng nhập »