Chữ Việt: Thập
Chữ Hán phồn thể:
Chữ Hán giản thể:
Ý nghĩa: Mười

Sử dụng:Nội dungNội dung này chỉ hiển thị với thành viên. Bạn cần đăng nhập để xem. Đăng nhập »