Chữ Việt: Mạo, Mặc
Chữ Hán phồn thể:
Chữ Hán giản thể:
Ý nghĩa: Trùm đậy, vật dùng để che đậy

Sử dụng:Nội dungNội dung này chỉ hiển thị với thành viên. Bạn cần đăng nhập để xem. Đăng nhập »