CHỮ VIẾT VÀ NGÔN NGỮ. Cái nhìn từ một programmer

Chữ viết và ngôn ngữ là sản phẩm của tư duy. Cách sắp xếp các từ ngữ trong câu được gọi là ngữ pháp, là biểu hiện cách thức vận hành tư duy.

Chữ Việt Nôm là một dạng thức ngôn ngữ phi cấu trúc, unstructured-language, dễ sử dụng, tuy nhiên hay gặp lỗi và hạn chế trong tốc độ tư duy. Nếu so sánh với ngôn ngữ máy tính, tiếng việt nôm giống các ngôn ngữ kịch bản (Scripting language)

Chữ Anh, chữ Pháp, chữ Đức là những ngôn ngữ có ngữ pháp phức tạp, tôi xếp nó vào dạng strict structured-language (ngôn ngữ cấu trúc nghiêm ngặt). Nghe nói tiếng Nga cũng khó học, tuy nhiên chưa tiếp xúc bao giờ nên không nói ở đây. Nếu so sánh với ngôn ngữ lập trình máy tính, tôi xếp nó ở dạng ngôn ngữ như Java, Csharp, là những ngôn ngữ khá mạnh để xây dựng các nền tảng.

Cuối cùng, nói ở đây là chữ Hán, cụ thể ở đây nói chữ Hán phồn thể. Đây là Linh tự, khác với những chữ viết ở trên. Các chữ Latin là chữ biểu âm. Chữ Hán là chữ biểu ý, nhiều người còn nói rằng là chữ của thánh hiền, là chữ để thờ, chữ của linh hồn. Nếu đem so sánh với ngôn ngữ lập trình máy tính, tôi xếp vào nhóm ngôn ngữ lập trình bậc thấp như C, C++, Go, ASM.

Thật hay phải không các bạn, thế giới computing, thế giới ta sống, thế giới thánh thần đều có những ngôn ngữ của riêng nó

___

Quang Vũ, viết tại Hán Việt từ điển, tháng 03/2022

Viết một bình luận