Bảng chữ Hán Kanji của học sinh cấp 1 tại Nhật Bản

Cũng giống như trẻ em Việt Nam khi vào lớp 1 học tiếng Việt thì trẻ em Nhật khi bắt đầu đi học cũng học tiếng Nhật (được gọi là 国語 quốc ngữ). Trong môn quốc ngữ, các bé phải học chữ Hán (Kanji 漢字) vào khoảng kỳ học thứ 2 từ năm lớp 1. Sau đây là bảng Kanji chữ Hán mà học sinh bậc tiểu học tại Nhật phải học, các bạn cùng tham khảo nhé.

Lớp 1

Năm lớp 1, các bé sẽ học tổng cộng 80 chữ Hán. Các bé sẽ học nhớ cách viết chữ Hán, âm Onyomi và Kunyomi. So với số lượng chữ Hán mà các bé lớp 1 phải học tương đương với lượng chữ Hán của trình độ JLPT N5.

Lớp 2

Lên đến lớp 2, lượng Kanji chữ Hán các bé học tăng lên khá nhiều và khá khó. Tổng số chữ Kanji phải học là 160 chữ.

Lớp 3

Số lượng chữ Hán mà các bé lớp 3 tại Nhật Bản phải học có lẽ là nhiều nhất trong 6 năm tiểu học. Tổng số chữ Kanji phải học là 200 chữ.

Lớp 4

Số lượng chữ Hán mà các bé lớp 4 tại Nhật Bản phải học là 200 chữ.

Lớp 5

Số lượng chữ Hán mà các bé lớp 5 tại Nhật Bản phải học là 185 chữ.

Lớp 6

Số lượng chữ Hán mà các bé lớp 5 tại Nhật Bản phải học là 181 chữ.

Sau 6 năm tiểu học, các bé sẽ biết đọc biết viết tổng cộng hơn 1000 chữ Kanji. Tuy nhiên trên thực tế, rất nhiều học sinh tiểu học tại Nhật đọc viết được 2000 chữ Kanji trở lên. Rất nhiều bé tự học tại nhà, học tại Juku hay đơn giản các bé đọc sách nhiều và lượng chữ Kanji tự nhớ tăng lên rất nhiều.

Hy vọng rằng bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết và hữu ích.

Viết một bình luận